Apokalypsy

K roku 2012

19. dubna 2010 v 0:25 | #Sh
dostala jsem se k velmi zajímavému článku o možných změnách roku 2012 a důvodech, proč tyto změny nastanou právě v tento rok. Po jeho přečtení si možná pomyslíte, to co já : "sakra, co když je to pravda" a shoda prapodivných náhod zamává "Sbohem a šáteček" našemu současnému světu...

Odkaz na článek:

Rok 2012 : fikce nebo skutečnost ?

22. listopadu 2009 v 23:46 | #Sh
Konec světa.... blíží se rok 2012 a limitující den 21. prosinec zmiňovaného roku.
Shlédla jsem zajímavá videa a přečetla některé články a vážně jsem v rozpacích, co si mám myslet, doufat nebo zoufat .... věřím v to první :)
Slyšeli jste o Web Bot Projektu? Prý je to něco jako internetový prorok. Průšvih je, že jeho proroctví se nachlup shoduje s proroctvím starověkých Mayů, Sibyly, Nostradama, Merlina a dalších. A to proroctví není pro lidstvo ani trochu lichotivé....

Rok 2012 - konec pro lidstvo?

4. prosince 2008 v 23:07 | #Sh
V průběhu dějin lidstva se objevilo nesčetně prorockých zpráv o konci světa. V každém takovém případě se lidé upnuli k nějakému datu a očekávali nejhrůznější pohromy, které měly zpustošit Zemi. Nejinak tomu bylo i v případě posledního většího proroctví směrovaného k 11. srpnu 1999. Mnoho lidí tehdy očekávalo na podkladě Nostradamova slavného prorockého čtyřverší X/72 konec světa. Proroctví, které hlásalo, že toho roku přijde velký Král Strachu, bylo spojováno se zatměním slunce, které nastalo právě 11. srpna. Modré planetě i jejím obyvatelům se toho dne nic nestalo. Nepřišel ani konec světa spojený s příchodem roku 2000. Lidé přesto i nadále zánik očekávají.
 
 

Reklama