Budoucnost lidstva

Rok 2210 : pohled do budoucnosti lidstva - část 7/7

31. července 2010 v 22:11 | #Sh
Život je dar...
Nesmírně velký dar.
Už jen náhoda vzniku života je úžasná spleť přesně vyměřených, do sebe zapadajících momentů... Odkud se ten dar bere, kdo nám ho dává? Je to důsledek dlouhé evoluční cesty člověka nebo je to "něco mezi nebem a zemí" nebo je to dokonce "něco za naším nebem" ?
Možná bychom neměli dary zkoumat, odkud se berou, za to bychom si jich měli rozhodně vážit.
Dnešní svět je zvláštní ve svém přístupu k darům života.
Vážíme si života na Zemi?
Vážíme si svého života, svého zdraví?
Jaký vztah k životu budou mít naši potomci v daleké budoucnosti?
Budou jím mrhat, nebo ho budou chránit jako poklad?
Můžeme zkusit nahlédnout, jak bude člověk vnímat tuto otázku za dvěstě let...

Rok 2210 : pohled do budoucnosti lidstva - část 6/7

31. července 2010 v 22:03 | #Sh
V dávných dobách žil člověk na této planetě v sousladu s přírodou. Pěstoval rostliny a choval zvířata, aniž by narušil přírodní rovnováhu. Jak šel čas, rostla touha člověka po dokonalosti a on zatoužil mít stále víc a víc. To ale zároveň znamenalo, brát stále víc a víc.

Pomalu začal své touhy uplatňovat na úkor přírody, na úkor jejich zákonů. K touze po stále větších soustech přibyla i lhostejnost a otupělost. Každodenní rytmus zvyšující se životní úrovně člověka ukolébal do stavu materiální blaženosti a víry ve svou neochvějnost...
Člověk přestal vnímat nebezpečí a důsledky svých činů...

Jen malý krůček před propastí se zastaví....

Rok 2210 : pohled do budoucnosti lidstva - část 5/7

31. července 2010 v 21:55 | #Sh
Když se rozhlédnete kolem sebe a budete velmi pozorně vnímat přírodu v celé její kráse, dojde Vám jedna velmi zásadní věc. Všechno v přírodě, každá rostlinka, každý sebemenší organismus, každé zvíře, každý živočišný druh, směřuje smyslem svého tisíciletého konání, k jednomu jedinému : k zdravému zachování svého rodu.
Jen člověk, jako jediný živočišný druh stojící na samotném vrcholu, se svým rozporuplným chováním, tomuto pravidlu vzdaluje....
V budoucnosti se to však změní....

Rok 2210 : pohled do budoucnosti lidstva - část 4/7

31. července 2010 v 21:51 | #Sh
Co když se historie neustále opakuje?
Rozkvět jedné civilizace a následně její pád...
Možná máte pocit, že nerozumíte, že tyto otázky jdou mimo Vás...
Co když jsme tu už někdy v dávné minulosti byli. První použití nástroje nás předurčilo na evoluční cestu pomalého odlučování se od přirozenosti, od přírody...
Co když jsme se tenkrát dostali až na samý vrchol své lidské arogance.... A pak nastal pád...
A přesto jsme dostali druhou šanci...
A vše se opakuje znovu, bude pro lidstvo i nyní existovat další šance?

Rok 2210 : pohled do budoucnosti lidstva - část 3/7

31. července 2010 v 21:42 | #Sh
Nastanou chvíle v životě, kdy se ptáme, zda krok, který se chystáme učinit bude tím správným. Proč to děláme? Proč se chceme správně rozhodnout.... Protože myslíme na svou budoucnost, protože směřujeme k lepším zítřkům nejen pro sebe, ale i pro své blízké....
Přemýšlím o budoucnosti ve větším měřítkům....
Možná je to utopie, možná se něco z toho může stát skutečným...

Rok 2210 : pohled do budoucnosti lidstva - část 2/7

31. července 2010 v 20:38 | #Sh
Když člověk kráčí po cestě, hledí před sebe na cíl cesty, ale vždy se může ohlednout zpět. Dojde-li na rozcestí, musí se rozhodnout, kterou cestou půjde dál.... Lidstvo právě stojí na takovém rozcestí... Kterou cestou se dá?

Rok 2210 : pohled do budoucnosti lidstva - část 1/7

11. července 2010 v 21:12 | #Sh
Kdo by nechtěl nahlédnout do budoucnosti lidstva nebo možná, alespoň na malou chvíli , se v ní přímo ocitnout... Fiktivně natáhnout ruku a maličko poodhrnout oponu budoucnosti. Pokud překonáme mediálně zprofanovaný, prokletý rok 2012 a na světě nezvítězí lidská chamtivost a touha po moci, která by uvrhla tento svět do třetí světové války a v dějinách lidstva zřejmě poslední, pokud tedy vylouloučíme tyto dvě alternativy zániku lidstva, jaká bude budoucnost, co bude dál .... za pár desítek a stovek let?

Opona poodhrnuta .... na rok 2210, tedy přesně za 200 let.
 
 

Reklama