Výlety a výstavy

Prokopské údolí

13. května 2012 v 14:42 | #Sh
Historie tohoto velice cenného území sahá do hlubin času, kdy se zde v prvohorním moři proháněli trilobiti a jim podobní. Ještě hlouběji nás může zavést sledování výsledků horotvorných procesů. Tentokrát se však zaměříme na nám bližší minulost.
V Prokopském údolí žili pravěcí lidé a po nich přišlo mnoho dalších. Na známém Butovickém hradišti je prokázáno osídlení od mladší doby kamenné s vrcholným rozkvětem v 9. století. I v dalších dobách zde žili lidé a stopy po nich jsou v různé míře zachované dodnes. Zatím nejvíce lidé ovlivnili údolí během 19. století, kdy zde ve velkém probíhala těžba vápence. Údolí tak po mnoho staletí získává tvář, kterou mu vtiskují lidé v krajině žijící i ti, co jen procházejí. A krajina se na oplátku vtišťuje do jejich duší.

Prokopské údolí vede zhruba od Nových Butovic, kolem Velké Ohrady a Barrandova až do Hlubočep. Protéká tudy Dalejský potok, do kterého se vlévá potok Prokopský . Údolí je vyhlášeno za přírodní rezervaci, navazují na něj ale také další rezervace jako např. Přírodní památka Opatřilka-Červený lom nebo přírodní památka Dalejský profil (seznam všech chráněných území v bezprostředním okolí viz níže), do přírodní rezervace spadá také lesnatý Dalejský háj. Prokopské údolí je jediný větší kus přírody, který se nachází nedaleko všech okolních sídlišť. Vede tudy také cyklotrasa A12 z Hlubočep směrem na Stodůlky a
Řeporyje.

V údolí se nachází též Prokopský lom. Na jeho místě bývala Prokopská jeskyně, v níž podle legend žil svatý Prokop, a kostel svatého Prokopa s poustevnou. Turisticky oblíbené je také hlubočepské Jezírko, které vzniklo zaplavením bývalého vápencového lomu.U Jezírka bylo natáčeno několik filmů, např. film Pelíšky v roce 1999, vrchol Děvína se zase objevil ve filmu Všechno nejlepší! z roku 2007.

Přírodní rezervace byla vyhlášena na ochranu jednoho z nejvýznamnějších přírodních celků v Praze. Zahrnuje krasové území s řadou geologických opěrných profilů, naleziště zkamenělin, bohatá stepní a hájová společenstva.
V přírodní rezervaci je mnoho přirozených i lomových odkryvů s nálezy zkamenělin od nejvyššího ordoviku po střední devon.
Vzhledem k různé orientaci jednotlivých svahů rostou na území PR různá rostlinná společenstva - na severních svazích to jsou převážně habrové javořiny na suti a černýšové dubohabřiny, na jižních svazích s četnými lomy se vyskytuje mnoho přirozených nelesních enkláv s velice cennými společenstvy teplomilných trávníků a skal.
Z chráněných rostlin zde roste například prvosenka jarní, pěchava vápnomilná, trýzel škardolistý, kostřava waliská, devaterníček šedý, ostřice nízká, sesel sivý, kostřava sivá, hlaváč bledožlutý, válečka prapořitá, kakost krvavý a třemdava bílá, tařice horská, mochna písečná a česnek tuhý.
Na území Prokopského údolí se vyskytují především bohatá společenstva teplomilného hmyzu. Území je útočištěm i pro mnoho druhů obratlovců počínaje obojživelníky a konče zvláště ptáky. Hnízdí zde pravidelně asi 60 druhů a další se zastaví při svém tahu. Nejvíce jsou zastoupeni pěvci - konipas bílý, konipas horský, slavík obecný, střízlík obecný, červenka obecná. Běžní jsou budníčci, pěnice, králíček obecný a další. Ze savců zde žije asi 20 druhů, nejpočetnější jsou drobní hlodavci, např. norník rudý.

Vede tudy železniční trať do Rudné u Prahy a na hlubočepské straně údolí přetíná tzv. Pražský Semmering do Hostivice. V Hlubočepích projíždějí autobusové linky a těsně u řeky pak ještě tramvajová trať vedoucí dále k sídlišti Barrandov.

(zdroj: Wikipedia, http://www.prokopskeudoli.eu/)

Výstava orchideí-Botanická zahrada University Karlovy

13. listopadu 2011 v 20:14 | #Sh
Dnes byl poslední den výstavy orchideí v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bohužel, za cenu vstupného 100,- Kč pro dospělého toho moc k vidění nebylo. Všechny exponáty, kterém byly k vidění, se daly shlédnout za slabou půlhodinku a to ještě, pokud jste se zdržovali focením, tak jako já.

Prašná brána : výstava historických zbraní

30. října 2011 v 16:54 | #Sh
Máte chvilku čas o všedním dnu nebo o víkendu? Zajděte si na výstavu historických zbraní, které znáte z filmových pláten.

Náprstkovo muzeum

22. června 2011 v 22:00 | #Sh
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Betlémské náměstí 1, 110 00 Praha 1
V roce 1826 zakoupili staropražský dům U Halánků s pivovarem a vinopalnou manželé Fingerhutovi, aby jej pak jejich mladší syn Vojtěch za několik let proslavil doslova po celém světě.

ZOO Praha 2011

8. května 2011 v 12:04 | #Sh

Pražský hrad

26. července 2009 v 12:17 | #Sh
Pražský hrad- majestátný a odvěký symbol Prahy je typickým příkladem pražských i českých ambic. Slavně se tyčí nad hradčanským nábřežím a ve většině případů je to úplně první historická a typická stavba, kterou návštěvnící Prahy a turisté vůbec vidí. Byť jen za okny autobusu nebo minicaru. Pohled je to vždy úžasný.

Valdštejnská zahrada

2. července 2009 v 15:12 | #Sh
Jednou z nejkrásnějších pražských zahrad uprostřed města je Valdštejnská zahrada. Nejlépe se k ní dostanete metrem na stanici Malostranská a hned za vysokou zdí se rozkládá přísně geometricky řešená zahrada. Vstup do ní je nejen z ohradní zdi z Letenské ulice, ale i přímo z Valdštejnského paláce. Vstup do zahrady je možný zdarma ( vyjma kulturních akcí) od dubna do října a to od 10,00 do 18,00 hodin. Zahrada má rozlohu 1,7 ha a nachází se v nadmořské výšce 190 m.

Petřínská rozhledna

29. června 2009 v 23:51 | #Sh
Psal se rok 1889, když se 363 členů Klubu českých turistů vypravilo na Světovou výstavu v Paříži. Paříž pro ně byla nezapomenutelným zážitkem a největší dojem na ně samozřejmě učinila Eiffelova věž. Možná to byl na počátku vtip nebo probuzená hrdost národní, ale ještě při cestě domů se ve vlaku smluvili, že Praze dají pocítit stejnou závrať, kterou zažili sami. Sen českých turistů byl na světě.

Karlštejn

20. června 2009 v 13:38 | #Sh
Karlštejn je jako víno. Léta mu nic neubrala na kráse, ba právě naopak. Vyzrál v majestátnou kulturní památku, která ve svých zdech každý rok vítá statisíce návštěvníků. S jeho barvitou historií je spjato mnoho jmen, titulů, věcí
a názvů. Majestátný hrad se tyčí nad třpytivou hladinou Berounky jako němý svědek té nejkrásnější historie,
co kdy české země potkala. Karlštejn nechal postavit Karel IV.český král a římský císař jako klenotnici.

Toulky Prahou I. : Střelecký ostrov, Kampa

17. května 2009 v 12:00 | #Sh

Střelecký ostrov

Střelecký ostrov leží mezi Slovanským a Dětským ostrovem. Je přístupný z mostu Legií. Ostrov měnil v průběhu doby svou velikost i podobu a s tím se měnily i jeho názvy. Říkalo se mu Malé Benátky, Hořejší či Malý ostrov, Ostrov pod mostem, Trávník, Vodní dvůr a také "šicinzl", což bylo počeštělé Schützeninsel, tedy Střelecký ostrov. Již za Karla IV. měli pražští střelci privilegium cvičit se na ostrově ve střelbě z luků a kuší. V 15. století i později se zde organizovaly soutěže ve střelbě "ku ptáku" - maketě ptáka na vysoké tyči bylo třeba ustřelit hlavu. Za třicetileté války ostrov zpustl, ale již v 18. a 19. století sloužil nejen střelcům, ale i lidovým veselicím a poutím.

Fata Morgana - na křídlech motýlích

17. dubna 2009 v 22:19 | #Sh

Skleník Fata Morgana

Tropický skleník Fata Morgana se nachází mimo areál venkovních expozic botanické zahrady, na prosluněném jižním svahu trojské stráně. Moderní stavba s neobvyklým esovitým půdorysem je zapuštěna do skalnatého terénu. Přirozeně členitého povrchu skály, která tvoří zadní stěnu skleníku, je zde důmyslně využito k terasovité výsadbě rostlin. Vzniká tak pozoruhodná expoziční plocha o rozloze cca 1750 metrů čtverečních, která svým originálním řešením činí z Faty Morgany evropský unikát.
 
 

Reklama